Biomos

Superdooier

Deze dooikorrel is een middel om trottoiers, wegen, bruggen en rijvlakken sneeuw- en ijsvrij te maken en gladheid te voorkomen.

Superdooier is onder andere ontwikkeld om er voor te zorgen dat de “vervelende inloop” van zout en daardoor het “uitbijten” van tegels, natuursteen of tapijt wordt tegengaan.

Het unieke product Superdooier is milieuvriendelijker dan strooizout (spaart onze natuur) en kan daardoor tevens dicht tot zeer dicht bij beplanting gebruikt worden, daar deze daar geen hinder van ondervinden of zullen verbranden. Zelfs platgetrapte en vast gereden sneeuw is evenals ijzel goed met Superdooier te ontdooien. Wanneer de temperaturen verder onder nul komen en pekel geen werking meer heeft werkt Superdooier door tot een temperatuur van -40 graden Celsius.

Het afkomstige smeltwater kan niet meer bevriezen. Als men na het strooien met een natte straat de nacht in gaat is er ongeacht de temperatuur de volgende dag zeker geen ijsbaan. Door deze langdurig preventieve werking strooit men voornamelijk in frequentie sneldooier behoorlijk minder dan de conventionele producten. Kortweg .... een oplossing met resultaat op alle fronten.

Met Superdooier op voorraad voor de komende winter kan bij gladheid of voorspellingen daarvan direct voor gemak en veiligheid gekozen worden door met het product te gaan strooien.

Toepassing

Superdooier kan eenvoudig met de hand verstrooid worden of met behulp van een strooiwagentje. Zodra Superdooier in contact komt met sneeuw of ijzel ontstaat er direct veel warmte, welke sneeuw en ijzel zal doen smelten. Superdooier kan door zijn preventieve werking ook ter voorkoming van gladheid voor eventueel te verwachte sneeuw of ijzel gebruikt worden.

 

voor / na-delen

In veel gevallen is men niet tevreden met de conventionele middelen voor gladheidbestrijding.

 • Zo is strooizout nadelig voor het milieu
 • tast vele soorten natuursteen en tegels aan alsmede beton
 • is corrosief op metaal (b.v. bij een lift in het gebouw of metalen banden van stelcon platen.
 • werkt bij te lage temperaturen niet meer
 • tast beplanting aan welke naast de bestrating staat
 • werkt langzaam waardoor resultaat vaak lang op zich laat wachten
 • geeft vervelende witte inloop het pand in wat weer reinigingskosten meebrengt
 • werkt niet preventief waardoor men in frequentie vaker moet strooien
 • kost daardoor meer uren van het personeel
 • als nodig is het vaak een grote klont welke niet te verstrooien valt 

Superdooier bezit echter de volgende eigenschappen:

 • vriendelijker voor het milieu (beplanting wordt niet aangetast)
 • niet corrosief
 • werkt bij lagere temperaturen onder nul wel door, waar zout niets meer doet
 • werkt sneller en effectiever waardoor direct een veilige toegang ontstaat
 • geeft niet de witte inloop en uitbijting zodat er geen extra reinigingskosten bij komen
 • werkt wel preventief waardoor men zeker in frequentie minder vaak strooit (dus veel minder hoeveelheid nodig)
 • Voorkomt opvriezen
 • Kost hierdoor veel minder uren van het personeel
 • is onbeperkt houdbaar dus aangeschafte voorraad is nooit onbruikbaar
 • er ontstaat geen klontering en daardoor altijd gebruiksklaar 

 Voor dooimiddelen welke moeten voldoen aan de samenstellingseisen van duurzaam terreinbeheer kunt u contact met ons opnemen.

 

 

 

 

Superdooier gebruiken voor veiligheid

 

Voorkomen met Superdooier


 

Strooiwagen superdooier