Biomos

Protreat en Onstopper


Protreat en Ontstopper zijn producten voor het tegengaan en voorkomen van verstoppingen. Protreat wordt in verschillende samenstellingen geleverd om op basis van bacteriën en enzymen preventief leidingsystemen en vetvangputten schoon te houden. Ontstopper is een vloeistof welke in afvoer of gootsteen kan worden gegoten om de verstopping direct ongedaan te maken.

Verstoppingen komen meestal voor op ongepaste momenten. Verstoppingen voorkomen is eigenlijk de beste optie. Raakt de riolering toch verstopt, is het prettig als u deze door een gemakkelijke handeling zelf kunt ontstoppen.

Toepassingen:
 

  • bij verstopte toiletten, urinoirs en riolen
  • tegen stankproblemen
  • oplossen vanvet en voedselresten in riolering
  • urine-aanslag voorkomen en verwijderen
  • beperken van het leegzuigen van vetopvangputten
  • luiers, textiel of andere natte doekjes in riolering oplossen, daar deze vaak de oorzaak zijn van toiletverstopping in openbare gebouwen

 

 

 

 

 

Ontstopper in het toilet gieten om dit niet te hoeven doen