Productgroep Onkruidbestreiding

Onkruidverwijderaar

Wij leveren voor de professionele wereld verschillende middelen om het onkruid te spuiten of te verwijderen. Echter voor iedere gebruiker spelen hierbij verschillende uitganspunten en toepassingen een rol. Zo kan bijvoorbeeld menging van het onkruidmiddelen direct financieel voordeel bieden omdat de arbeidskosten halveren.

Vaak wordt door klanten opgemerkt dat de middelen die nu te koop zijn niet meer voldoende werken. Wij leveren de " ouderwetse kwaliteit" waarbij niet alleen de bovengrondse delen maar ook de gehele wortel wordt gedood. Zodoende kan deze plant niet meer terug komen. Op deze manier kan met betrekkelijk weinig arbeid het er toch netjes uit blijven zien.

Ook voor het verwijderen van onkruid uit het gazon kunnen wij u het juiste middel doen toekomen.

Wij adviseren dan ook contact op te nemen, zodat advies op maat gegeven kan worden, behorend bij uw specifieke wensen.

Gebruik Biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.